Методика проведення нетрадиційних уроків з української мови

           animated-teacher Важливим в організації уроку української мови є ідея оптимальних способів подачі теоретичного матеріалу з метою покращення навчання. Реалізація цієї ідеї спричинила нові підходи до організації уроку. Викладачі для забезпечення цього завдання стали використовувати так звані нестандартні уроки. Вони мають спеціальні назви: урок-семінар, урок-практикум, урок-конференція, урок-диспут, урок-гра (подорож, зустріч), урок рольової гри та ін. Систему таких уроків пропонують учені-дидакти. Це уроки-ділові ігри, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки взаємонавчання учнів, уроки “Слідство проводять знавці”, уроки винаходу, творчості, уроки-творчі звіти, аукціони знань, дослідження тощо. Методичний аналіз таких уроків дає підстави стверджувати, що усі вони можуть успішно використовуватися у вивченні української мови. Читати далі »

Професійне спрямування учнів на уроках української мови

Без мови нашої, юначе,

Й народу нашого нема.

В. Сосюра

 

        Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх, бо не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов’язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона — елемент соціальної сфери.

       У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування мови. Основний критерій фахової компетентності – володіння своєю спеціальністю, її термінологією. Знання професійної лексики підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.

          Мова і професія – нероздільні поняття. Вони покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини зокрема. Мова забезпечує належний рівень грамотності носіїв певної професії, формує їх вміння спілкуватися в усіх сферах комунікації: у ділових відносинах, науці, культурі, економіці.

             Вважаю логічним вислів Е. Гемінґвея, що  «Кожна людина народжується для якогось діла».

           Справа наших учнів – це бути кваліфікованими робітниками. І ми, викладачі і майстри виробничого навчання, повинні спільними зусиллями допомогти нашим вихованцям здобути професійні знання та вміння.

          Важливу роль у підвищенні навчального та виховного рівня викладача відіграють міжпредметні зв’язки.

       Готуючись до проведення уроків, конкретно визначаю, як можна поєднати матеріал з профілем спеціальності, яку  здобувають учні. При цьому знайомлюся з основним змістом профільних підручників, термінологією, спілкуюся з викладачами спеціальних дисциплін, майстрами виробничого навчання.

     Професії муляра, маляра, столяра, електрогазозварника, кухаря, кондитера, оператора комп’ютерного набору, контролера-касира ставлять вимоги до забезпечення їх термінологією, причому з переважанням не іншомовних, а питомих українських слів, зрозумілих для всіх, хто працює в цих галузях. Читати далі »

Використання відео- та звукових файлів у мультимедійній презентації

Слайд2      Джерела відео- та звукових файлів: Інтернет, власні колекції на компакт-дисках чи інших електронних носіях.

Примітка

  • Відео- і звукові файли, які будуть вставлені у презентацію, повинні зберігатися в тій папці, що й сама презентація.
  • Останні версії програми Microsoft PowerPoint підтримують такі формати звукових файлів: aif, aifc, aiff, asf, asx, au, m3u, mp3, mid, midi, rmi, snd, wav.
  • Останні версії програми Microsoft PowerPoint підтримують такі формати відеофайлів: aif, aiff, asf, asx, au, avi, cda, cmr, flc, fli, flx, lit, m1v, m3d, m3u, midi, mov, mp2, mpa, mpe, mpeg, mpg, prp.

Читати далі »

Технологія мультимедійних проектів – засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури

90275e7d52a1f7699a49c38fa7ed61c103d52be6_682

       Пізнавальні процеси: сприйняття, увага, уява, пам’ять, мислення, мова – виступають як найважливіші компоненти будь-якої людської діяльності. Для того, щоб задовольнити свої потреби, спілкуватися, грати, вчитися й працювати, людина повинна сприймати світ, звертати увагу на ті або інші моменти або компоненти діяльності, розуміти те, що їй потрібно зробити, запам’ятовувати, обмірковувати, висловлювати судження. Тому, без участі пізнавальних процесів людська діяльність неможлива, вони виступають як її невід’ємні внутрішні моменти. Вони розвиваються в діяльності, і самі є особливими видами діяльності.

       Головне завдання викладача – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Це зернятко, з якого вирощується мотивація до навчання.

          Але зараз для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Читати далі »

Упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій

Oficinas_TIC

 

Зміст

  1. Місце та завдання викладача в суспільстві.
  2. Комп’ютери в нашому житті.
  3. Комп’ютерна презентація.
  4. Викладацькі та учнівські презентаці.ї
  5. Висновки.

Читати далі »