Технологія мультимедійних проектів – засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури

90275e7d52a1f7699a49c38fa7ed61c103d52be6_682

       Пізнавальні процеси: сприйняття, увага, уява, пам’ять, мислення, мова – виступають як найважливіші компоненти будь-якої людської діяльності. Для того, щоб задовольнити свої потреби, спілкуватися, грати, вчитися й працювати, людина повинна сприймати світ, звертати увагу на ті або інші моменти або компоненти діяльності, розуміти те, що їй потрібно зробити, запам’ятовувати, обмірковувати, висловлювати судження. Тому, без участі пізнавальних процесів людська діяльність неможлива, вони виступають як її невід’ємні внутрішні моменти. Вони розвиваються в діяльності, і самі є особливими видами діяльності.

       Головне завдання викладача – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Це зернятко, з якого вирощується мотивація до навчання.

          Але зараз для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Читати далі »