Методика проведення нетрадиційних уроків з української мови

           animated-teacher Важливим в організації уроку української мови є ідея оптимальних способів подачі теоретичного матеріалу з метою покращення навчання. Реалізація цієї ідеї спричинила нові підходи до організації уроку. Викладачі для забезпечення цього завдання стали використовувати так звані нестандартні уроки. Вони мають спеціальні назви: урок-семінар, урок-практикум, урок-конференція, урок-диспут, урок-гра (подорож, зустріч), урок рольової гри та ін. Систему таких уроків пропонують учені-дидакти. Це уроки-ділові ігри, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки взаємонавчання учнів, уроки “Слідство проводять знавці”, уроки винаходу, творчості, уроки-творчі звіти, аукціони знань, дослідження тощо. Методичний аналіз таких уроків дає підстави стверджувати, що усі вони можуть успішно використовуватися у вивченні української мови. Читати далі »