Професійне спрямування учнів на уроках української мови

Без мови нашої, юначе,

Й народу нашого нема.

В. Сосюра

 

        Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх, бо не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов’язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона — елемент соціальної сфери.

       У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування мови. Основний критерій фахової компетентності – володіння своєю спеціальністю, її термінологією. Знання професійної лексики підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.

          Мова і професія – нероздільні поняття. Вони покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини зокрема. Мова забезпечує належний рівень грамотності носіїв певної професії, формує їх вміння спілкуватися в усіх сферах комунікації: у ділових відносинах, науці, культурі, економіці.

             Вважаю логічним вислів Е. Гемінґвея, що  «Кожна людина народжується для якогось діла».

           Справа наших учнів – це бути кваліфікованими робітниками. І ми, викладачі і майстри виробничого навчання, повинні спільними зусиллями допомогти нашим вихованцям здобути професійні знання та вміння.

          Важливу роль у підвищенні навчального та виховного рівня викладача відіграють міжпредметні зв’язки.

       Готуючись до проведення уроків, конкретно визначаю, як можна поєднати матеріал з профілем спеціальності, яку  здобувають учні. При цьому знайомлюся з основним змістом профільних підручників, термінологією, спілкуюся з викладачами спеціальних дисциплін, майстрами виробничого навчання.

     Професії муляра, маляра, столяра, електрогазозварника, кухаря, кондитера, оператора комп’ютерного набору, контролера-касира ставлять вимоги до забезпечення їх термінологією, причому з переважанням не іншомовних, а питомих українських слів, зрозумілих для всіх, хто працює в цих галузях.

        Для кращого оволодіння багатим мовним арсеналом слів-термінів, кліше-форм, синтаксичних конструкцій робітничих спеціальностей практикую такий вид роботи як диктанти.

 

Диктанти

Наприклад.

  1. «Охорона праці на будівельному майданчику».
  2. «Охорона праці під час виконання малярних і шпалерних робіт».
  3. «Столяр».
  4. «Історія розвитку електрогазозварювання».

       З текстами цих та інших диктантів можна ознайомитися в збірнику диктантів з української мови з професійним спрямуванням, який я вам хочу презентувати.

 

Пояснювальні диктанти

Наприклад.

Народження професійної освіти

         Дату свого народження єдина державна система професійної освіти веде від 2 жовтня 1940 року, коли був ухвалений Указ Президії Верхньої Ради СРСР “Про державні трудові резерви”.

         Становлення трудових резервів пройшло сувору перевірку і гарт воєнної години, коли десятки тисяч підлітків стали до верстатів і доменних печей, на ремонт будов, замінивши батьків і старших братів, які пішли на фронт.

         Сьогодні головне завдання професійної освіти – готувати гідне трудове поповнення, робітника міцного ідейного гарту, з високою професійною кваліфікацією, широкою загальноосвітньою підготовкою.

 

Словникові диктанти

Наприклад.

      Майстер, вимикач, причіп, будівельний майданчик, житлові будинки, велетенський, принести, виконроб, залізобетонний, техніка безпеки, споруджувати, диференціал, бульдозери, величний, палахкотять, електрозварка, бригадир, переможці, монтажник, шпалерні роботи.

 

Словникова робота

          Організовуючи словникову роботу, слід враховувати той факт, що частина учнів  російськомовна у побутовому спілкуванні, багато вихованців розмовляють так званим «суржиком», а також велика кількість фахової літератури надруковано російською мовою.

Під час словникової роботи уточнюється або пояснюється значення слова, виділяються важкі орфограми.

Наприклад

Пиши та вимовляй правильно

Рос. мовою                                                                 Укр. мовою

 Кисть                                                                          – щітка

 Краска                                                                         – фарба

Отвертка                                                                    – викрутка

Система питания                                                       – система живлення

 Электросварка                                                                – електрозварювання

 Строитель                                                                  – будівельник

 Железобетонный                                                        – залізобетонний

Строительство                                                          – будівництво

          Послідовна словникова робота дозволяє потім використовувати виробничу лексику для наведення прикладів до певних правил та для вправ з орфографії, пунктуації, стилістики в усних відповідях тощо.

 

Складання речень за опорним словами

Наприклад:

а/ будівельні матеріали, вапно, крейда, фарба,  цегла, цемент, розчин;

б/ пістолет розпилювач, фарбопульт, щітка, валик, шпатель, інструмент.

 

Переклад тексту професійного спрямування українською

Наприклад.

        Строительное производство сегодня – это механизированный процесс сборки зданий и сооружений из крупноразмерных деталей, изготовленных заводским способом.

        В общем, объеме строительства значительное место занимают монтажные работы.  Квалифицированные рабочие монтажники ведут монтаж жилых зданий, сборку и установку строительных конструкций и оборудования.

         С каждым годом возрастают объем монтажных работ, их техническая сложность, увеличиваются размеры и масс деталей, предназначенных для строительных сооружений.

       Профессия  строителя почетна и ответственна. Ведь от того, как он относится к делу, каков уровень его мастерства, зависят прочность сооружений, их надежность в эксплуатации.

 Підготовка промови, виступу, повідомлення 

про актуальність  та важливість робітничих професій

         Мета виду роботи: розширити обізнаність молоді про свою професію, допомогти зорієнтуватись у ній, сформувати у вихованців уявлення про стан ринку праці, переконати їх, що сьогодення  потребує людей з робітничими професіями. Зауважу, що розповідь про свою спеціальність у невимушеній атмосфері сприяє замислитися над важливістю правильного вибору майбутнього фаху.

Усне переказування прочитаних текстів на професійну тему

із творчим завданням

         Даний вид роботи сприяє кращому засвоєнню мови своєї професії, що означає вільне володіння багатим лексичним матеріалом, дотримання граматичних, лексичних, стилістичних, акцентологічних норм професійного спілкування. Це підвищує ефективність праці, продуктивність виробництва, допомагає краще орієнтуватися в безпосередніх ділових відносинах.

 

Написання творів

на теми: «Мій професійний вибір», «Шлях до професії», «Горде ім’я робітник», «На виробничому навчанні», «Відомий предтавник моєї професії», «Моя професія».

Уривки з учнівських творів

  • «А як Наталія Миколаївна розповідає!  Вона завжди виділяє головне й другорядне. А потім перепитує, чи нам усе зрозуміло?  Якщо – ні, то викладач знову розповідає, аж поки всі не засвоять нову тему. А яка в Наталії Миколаївни постава!.. Як вона володіє вимовою!..  Ідеш на урок – і хочеться вивчати  її предмет.  Отже, Наталія Миколаївна  – справжній комп’ютерний геній!»

 

  •  Людмила Генріхівна – чудовий представник моєї майбутньої  професії. Деяких її випускників я знаю особисто. Вони розповідають, що  майстер любить дисципліну і не терпить брехню.  На виробничому навчанні Людмила  Генріхівна покаже, як правильно виконувати роботи,  пояснить, допоможе, підкаже. У майбутньому я хотів би  бути таким спеціалістом, як мій майстер.»

 

           Усі представлені види роботи це сприяють  засвоєнню матеріалу з української мови і роблять безперервний, у певній мірі, процес фахової підготовки.

           Отже, професійне спрямування учнів на уроках української мови поглиблює знання вихованців, примушує їх постійно мислити, а не просто пасивно слухати черговий виклад теми. Здійснення міжпредметних зв’язків – веління часу, оскільки відкриває можливості до впровадження елементів проблемного викладу матеріалу, посилює, в значній мірі, ефективність навчання та виховання, робить його комплексним, прищеплює любов і повагу до обраної професії.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *